Về phía Bắc / Going to the North

Vietnamese
Help: Viewing Vietnamese
nhớ Hoàng Lâm

bỗng nhiên buồn không ngẩng đầu lên được
mười lăm phút xa mười lăm ngày xa
cặp môi mím như khe cửa

bánh tàu quay những vòng trống rỗng
người thiu chân sân ga

ta như quả bơ
phần không nhá được thật to

một lát nữa là về phía Bắc
hoa huệ u thơm người bạn vừa khuất

Hoàng Lâm, Hoàng Lâm
cặp mắt còn nheo cay khói hương
trời xanh đứt dây chấn thương sọ não

đài không báo bão
bước chân ran những điềm vận mơ hồ
u u u
đời chúng ta hoắt dần như tiếng cỏi vừa xé.

Saigon, 29/7/1993

HELP

  • For help with viewing the Vietnamese on this site, please visit Penn State University’s resources, or search online for multilingual browser support.
English Translation
to Hoàng Lam

suddenly I feel so sad, I can’t hold my head up
I stay for fifteen minutes of a fifteen day trip
lips compressed like the slit of a window

the train wheels turn in circles of nothingness
at the station there’s a man with rotten feet

I’m like an avocado
the largest part can’t be eaten

a few more seconds and I go to the north
a flagrant, melancholy blow from a lily: my friend who has just passed

hoàng lam, hoàng lam
your eyes are still here, squinting in the smoke of incense
but the sky crashes down to injure your brain

the radio doesn’t warn of the storm coming
but the stair steps have the feeling of fate’s vague prediction
u, u, u
our lives are smaller, smaller, as the train whistle sounds

Ho Chi Minh City, July 29, 1993

Printed from Cerise Press: http://www.cerisepress.com

Permalink URL: http://www.cerisepress.com/01/02/going-to-the-north