Bên bờ biển nhà tôi / On My Home Beach

Vietnamese
Help: Viewing Vietnamese
tặng Helen

biển lạnh và lặng như phụ nữ mất chồng
kìm lửa trong ngực
tôi nhìn xoáy vào tìm một giây ngượng ngập
ước gì thả mình vào thăm thẳm kia

nơi những đống rác biển hiền hậu cũ kĩ
nơi thoang thoảng mùi hương thật khó đặt tên
tôi như khẩu đại bác trên bờ đã về hưu và gần như kiệt vọng
nếu không ai tấn công mình
sẽ chết
Hemingway cha Thái Bình Duơng

cái đẹp hiểm nghèo vách vực thẳng đứng
phiêu lưu cùng gió quật rách người
tôi thi thoảng cứ cheo leo tơ tưởng
biển sâu dưới kia
sóng trắng giường mình!

Daly City — New York — Chicago,
3-14/2/2008

HELP

  • For help with viewing the Vietnamese on this site, please visit Penn State University’s resources, or search online for multilingual browser support.
English Translation
for Helen

the sea is cold and silent, like a widow
preventing a fire in her chest
I stare to catch one second of her shyness
and wish to fall into that depth

where are the heaps of trash, so old but peaceful
where is that faint odor, too difficult to describe?
I’m like a discarded battery on the beach, exhausted and hopeless
dead even though
no enemy attacked

oh, hemingway, father of the pacific ocean!

the lure of the abyss in a sheer cliff
and the rick of wind twisting and splitting
sometimes make me think precariously
the deep sea over there
is as white as the waves of my bed here

Daly City — New York — Chicago,
February 3-14, 2008

Printed from Cerise Press: http://www.cerisepress.com

Permalink URL: http://www.cerisepress.com/01/02/on-my-home-beach