Cztery Sny o Kresach / Four Dreams of the Borderlands

Polish

Pradziadek w mundurze powstańca styczniowego
(Dostojny, siwy – strona pierwsza)
Cztery dni czeka na swoje miejsce
Na Łyczakowskim Cmentarzu
Babcia wyskakuje przez okno gdy dwór w ogniu
(Uśmiechnięta w czarnej sukni – strona czwarta)
Zaśnieżony step po dziadku rządcy
Cztery wiorsty od łagru
(Strona piąta – na koniu – czarny wąs, błysk w oku)
Aptekarz Makary dzieli na czworo
Ostatni kartofel na sprawiedliwej wadze
(Strona szósta – puste miejsce po zdjęciu)
Oździutycze, Łokacze, Luboml, Krzemieniec
Zaginiony kontynent czwartego wymiaru
Nikomu nie udało się przejść przez Ulicę Krokodyli

English Translation

Ancestor in the uniform of the January Uprising
(Dignified, gray-haired, page one)
For four days he waits for his own spot
In the Lyczakowski Cemetery
Grandmother jumps through the window of the manor house in flames
(She smiles in a black dress, page four)
The snowy steppe four versts from camp
where my land-steward grandfather fell
(Page five, on a horse, black moustache, glint in the eye)
The chemist Makary dividing into four
The last potato on his finely calibrated scales
(Page six—only a blank spot where a photo used to be)
Ozdziutycze, Lokacze, Luboml, Krzemieniec
Lost continent of the four corners of the world
Where no one has ever made it alive down the Street of Crocodiles

Printed from Cerise Press: http://www.cerisepress.com

Permalink URL: http://www.cerisepress.com/02/04/four-dreams-of-the-borderlands