Giấc mơ hình chiếc thớt / Dreams in the Shape of Chopping Boards

Vietnamese
Help: Viewing Vietnamese

Giấc mơ của bầy cá luôn ám ảnh bóng hình chiếc thớt
Những mắt lưới gài bẫy trong veo
Biển mỗi ngày vẫn sóng

Cây rơm mơ ngoạm những đàn bò
Thảnh thơi nằm ở góc vườn, vàng một màu thắng cuộc
Những chú chuột mơ gặm sống bày mèo và rửa vuốt vinh quang…

Trong thế giới của những chiếc thớt bủa vây
Thương thay những chú cá không rạch qua được số phận
Ta thấu những bình minh của chuột lặn trong mắt mèo
Những cây rơm rạn gió sương từ thuở còn bùn đất
Rực lên hương vị tháng Mười
Nhưng ước vọng không dài hơn một que diêm
Đành một ngày mục nát dưới kỷ nguyên của nấm

Những giấc mơ
Ta đọc những giấc mơ trên từng mơn mởn lá
Trong thẳm sâu những đôi mắt lặng im kia
Trong cả những từng trải và khờ dại
Những trái tim yếm thế cất lên
Chính khúc bi ca người cất lên
Bóng hình chiếc thớt

TRẦN QUANG QUÝ, Giấc mơ hình chiếc thớt
(Hanoi, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn /
Vietnam Writers’ Association Publishing House © 2003, pp. 11-12)
REPRINTED WITH THE PUBLISHER’S PERMISSION


HELP

  • For help with viewing the Vietnamese on this site, please visit Penn State University’s resources, or search online for multilingual browser support.
English Translation

The fish’s dreams are forever haunted by the shadows of chopping boards;
The eyes of the net set crystalline traps;
The sea each day makes its waves.

Haystacks dream of devouring cows,
Of lying leisurely in the corner of the yard, golden with victory.
Mice dream of crunching cats alive and washing their claws in glory.

In the sphere of the chopping board’s snare,
I pity the fish that cannot cut through their fate;
I absorb the mice’s sunrises sunk in the cats’ eyes.
Haystacks crack with wind and dew from an era of mud and earth,
Brighten with the aura of October
But their dreams are no longer than a matchstick,
Accepting their lot, to one day rot beneath centuries of fungus.

The dreams,
I read the dreams on each young leaf bud
In the untold depths of pairs of silent eyes
In experience and innocence —
Their hearts, set weakly, sing out
The sad human hymn sings out
The shadows of the chopping boards.

Printed from Cerise Press: http://www.cerisepress.com

Permalink URL: http://www.cerisepress.com/03/07/dreams-in-the-shape-of-chopping-boards