Trăng / Moon

Vietnamese
Help: Viewing Vietnamese

Tôi lạc vào em như con thỏ lạc vào cung trăng
Sa mạc trăng không cỏ cây như khu rừng tôi ở
Sa mạc trăng lạnh hơn giọt sương tôi có
Và những cái vờn hoa ngồi gậm lá đa rơi.

Ánh trăng quá trong nên tôi không thấy
Một phút lạc ngày, một phút hóa xa xôi
Những chiếc lá đa nhuộm ánh trăng thành cỏ lạ
Để khu rừng tôi đứng khóc dưới trần gian.

Niềm đam mê giữ tôi lại với trăng
Hay con sói già đã chiếm dòng suối cũ
Cái hồn nhiên của trăng mang tôi đi xơ xác
Cái hoang sơ của trăng lạ lẫm với tôi

Em quá ngây thơ, em quá nhiệt thành
Trăng khuyết trăng tròn tìm em không đổi bóng
Dù cây đa hết đêm thôi rụng lá
Tôi vẫn mệt mê một ánh trăng ngày.


HELP

  • For help with viewing the Vietnamese on this site, please visit Penn State University’s resources, or search online for multilingual browser support.
English Translation

I’m lost inside of you like a rabbit inside the rings of the moon,
the desert moon that has no grass or trees like the forest where I live.
The desert moon that’s colder than my dew,
and the seductive flowers rest, and nibble the fallen leaves of the da tree.

Moonlight so pure, I can’t see
the moment that is the lost day, or the moment that’s even further away.
Leaves of the da tree stain the moonlight into strange grass,
leaving my forest to stand crying in the world.

My indulgence holds me back with the moon,
or with the old wolf who occupies the ancient stream.
The moon’s simplicity drags me into raggedness.
Strangely the moon’s loneliness is inside of me.

She was so innocent and so passionate.
Without shifting its shadow, the full round moon finds her.
Although the da tree has ended its night of falling leaves,
I still drowse and dream of that moon-lit day.

Printed from Cerise Press: http://www.cerisepress.com

Permalink URL: http://www.cerisepress.com/02/05/moon