Dòng sữa hư vô / The Milk Current of Nothingness

Vietnamese
Help: Viewing Vietnamese

Vẫn dòng sông, dải đất, khu vườn
Những tán cây rung rung, hơi sương buổi sớm
Tất cả lặng lẽ theo vào giấc ngủ
Và trong mơ lại hiện lên dải đất dòng sông…

Tất cả bền vững dù ở phía nào
Cuộc sống luôn hiện trơ lỳ đầy ắp
Đứa con bị ruồng bỏ thản nhiên ca vang
Khi bà mẹ tồn tại chưa dời bỏ chúng

Tâm hồn ngươi nhúng qua dòng sông đen bảy lần
Cuối cùng vẫn hiện lên tất cả hình ảnh ấy
Bởi nó chỉ là cái bao rỗng không
Khi tách khỏi đời sống tràn đầy sự vật

Nhưng sau mỗi sự vật run rẩy liên hồi
Một dòng sữa lạ lẫm luôn chảy tới
Không phải nuôi dưỡng cái chết mà nuôi dưỡng cơ hội
Được tách khỏi đời sống và tan biến đi

Khoảng không tĩnh lặng ấy, sự lãng quên thần thánh ấy
Cũng đòi hỏi những kẻ chán chường cố gắng
không ngừng
Ngươi từ chối cái thực – từ chối phương tiện
vượt qua chính nó
Ngươi cũng không thể uống được dòng sữa
quên lãng của hư vô


HELP

  • For help with viewing the Vietnamese on this site, please visit Penn State University’s resources, or search online for multilingual browser support.
English Translation

The river, the strip of land, the garden, all still exist,
the canopy of shaking leaves, the dew,
all these things come quietly into my sleep,
and in my dream, a strip of land, a river appears again.
Everything exists permanently, everywhere.
Life exposes itself inertly and fully.
Although the child is abandoned, he unflinchingly sings.
In the beginning, his mother did not forsake him.
The human soul has plunged into the river seven times.
These images still appear
because the soul is only an empty bag
if it’s separated from the life of things.
But behind each thing is something constant, trembling,
A strange current of milk that flows.
to nurture the opportunity
to separate from life and disappear,
although hat holy oblivion is not paradise.
Reaching that space requires weary
people to try their best,
the weary who refuse reality and the means to overcome their lives,
who are unable to drink the milky current of nothing?

Printed from Cerise Press: http://www.cerisepress.com

Permalink URL: http://www.cerisepress.com/02/05/the-milk-current-of-nothingness