Con chó / A Dog

Vietnamese
Help: Viewing Vietnamese

nó ngồi đấy ngày ngày một con chó đói
tiêu phí chút sức tàn bằng cách lồng lộn quanh nhà
sủa với cóc gầm gừ với nhện
tưởng cơm đớp hoa

nó đấy trời mưa úng mắt
bây giờ thì sủa cũng vô ích
chỉ có dế nghe
ư ử rên nó phủ phục bên hè
liếm nước lã chao là ngon nước lã
và nó ngủ như một người mộng mơ nhàn hạ
bên gốc ổi thơm dòng sông hè nhà
trong mơ
nó thấy mình ghếch chân
thỏa thích.


HELP

  • For help with viewing the Vietnamese on this site, please visit Penn State University’s resources, or search online for multilingual browser support.
English Translation

he sits there day by day — a starving dog
he spends all his energy, running furiously around his home
barking at toads, growling at spiders
snatching flowers because he thought they were food, steamed rice

there he is
a heavy rain floods his eyes
to keep on barking is useless
only the crickets pay attention!
beneath a veranda, he groans and stretches out on his stomach
to lick at the water; how good the taste of water is!
then he falls asleep, dreamy and full of leisure
beneath a sweet guava tree, along the veranda, there’s a river of rainwater
as in his dream
he puts one foot up
pissing with great satisfaction!

Pleiku, Rainy Season, 1988

Printed from Cerise Press: http://www.cerisepress.com

Permalink URL: http://www.cerisepress.com/01/02/a-dog