[ không phải từ ngươi, từ ai, từ ánh nắng kia ] /
[ it’s not coming from you, but whom, that sunlight ]

Vietnamese
Help: Viewing Vietnamese

không phải từ ngươi, từ ai, từ ánh nắng kia
thẩy vào ta những lởm chởm đau khổ
mỗi ngày soi gương vào mảnh trời cao nho nhỏ
khuôn mặt ta bào dần trong tín hiệu yahoo

cỏ xanh thật là xanh, cám ơn, như viên thuốc giảm đau
nhưng trái tim ta không bóng mát
ta đã từng gào trong kí ức tắc tiếng
nhưng tiếng kêu chẳng thể nẩy mẩm

bấn loạn trong đêm đo mọi chiều cạnh xác thân mình
ta như cái lỗ bé tíu tiu của khoảng không
mà chỉ cần nhích người là bóng đêm vùi kín
không biết cách nào nữa
đành nhìn ngôi nhà số mệnh cháy tận sợi cuối cùng

như người ăn xin già liều mình ăn cắp
trượt chân tiếng trẻ cười…


Bowling Green Village, 6/4/2000

HELP

  • For help with viewing the Vietnamese on this site, please visit Penn State University’s resources, or search online for multilingual browser support.
English Translation

it’s not coming from you, but whom, that sunlight
throwing on me the rough, thorny rocks of misery?
every day I look at a mirror to see my face in a small piece
of the upper sky, gradually wearing out in the yahoo signal

the grass is green, green as it gives thanks to me, a pain pill relieves
my heart, always in the hot sun, never in shade
I have been howling hoarsely in the past
but that voice couldn’t sprout a single shoot

confused at night, I measure the length of my body
I’m like a tiny spot on the globe
one small movement is enough for darkness to cover all of me

no way!
I have to watch the house of my fate burn down to the last ember

I’m like a begging elder who steals a rick of his life
but slips on the laughter of some kids…


Bowling Green Village,
Sunday, June 4, 2000

Printed from Cerise Press: http://www.cerisepress.com

Permalink URL: http://www.cerisepress.com/01/02/its-not-coming-from-you-but-whom-that-sunlight