Kost / The Bone

Slovenian

Svečan je boj,
zgubano je perje
mest.

Orfej
krvavi iz ust in
las.

Marmor je namočil
vrbo in potem
oljko.

Pupki so mižali še brez
oči. Štefka je bila
naga,

dihala je
počasi, nanjo je padal
mesec, ki je dišal po

mivki. Na
glavo
so mi dali čelado iz

verig,
da me ne bi čebele
popikale.

English Translation

Solemn is the fight,
wrinkled are the city
feathers.

Orpheus
bleeds from mouth
and hair.

Marble soaked
a willow tree and then
the olive tree.

Newts had their eyes closed
without yet having eyes. Štefka was
naked,

she breathed slowly,
the moonlight fell
on her and smelled of

river sand. They put
the helmet
made of

chains upon my head,
not to be bitten, pricked by
bees.

Printed from Cerise Press: http://www.cerisepress.com

Permalink URL: http://www.cerisepress.com/01/02/kost-the-bone