Cá Trong Giếng / Fish in a well

Vietnamese
Help: Viewing Vietnamese

Khi còn nhỏ em họ tôi
câu cá rô chiên giòn
còn vài con thả giếng
nước đục và không sâu
nó nói: “đây là những con cá may mắn”

Nhưng mỗi ngày
hàng chục lần gàu sắt
giáng xuống
tôi biết đây là địa ngục trần gian
của những kẻ sống còn

Thời gian đó chú tôi đang ngáp ngáp trong trại cải tạo.


HELP

  • For help with viewing the Vietnamese on this site, please visit Penn State University’s resources, or search online for multilingual browser support.
English Translation

When we were young my cousin
caught fish and fried them
some he dropped into the well
its water muddy and shallow
he said: “These are the lucky ones”

But everyday
the metal bucket
plunged down dozens of times
I knew it must be hell
for the survivors

Around that same time my uncle still remained in a “reeducation camp.”

Printed from Cerise Press: http://www.cerisepress.com

Permalink URL: http://www.cerisepress.com/04/11/fish-in-a-well