Bay phi cơ một máy, gần hết xăng, và hơi mắc tiểu / Flying a single engine airplane, fuel almost empty, and need to pee

Vietnamese
Help: Viewing Vietnamese

Tôi còn bay bao lâu
trên phi cơ thấp khớp
nhìn xuống hàng người chờ
chia thịt trong sân Văn Miếu.

Trên không phận này tôi là người đẹp trai
với chiếc khăn quàng dùng cầm máu,
và đôi giày nâu sắp diễn màn ly dị.

Cô đơn điều này đòi hỏi nhiều nhiên liệu,
trong khi không còn trợ giúp từ mặt đất.
Phi trường tỉnh lẻ thế giới thứ Ba,
nhân viên không lưu già mù chữ
ngủ gật cạnh máy bán nước
ngọt đã hỏng.

Đồng hồ chỉ độ cao nhầm lẫn
giữa những bóng râm và thực tại thằn lằn.
Không thể đáp xuống an toàn,
nhưng cũng không thể trở nên nguy hiểm.
Câu hỏi còn lại với tôi là,
đái hay không đái trong phòng lái.


HELP

  • For help with viewing the Vietnamese on this site, please visit Penn State University’s resources, or search online for multilingual browser support.
English Translation

How much longer can I keep flying
this arthritic airplane looking down at the line of people
waiting for some meat at the Temple of Literature.

In this airspace I’m handsome
with a scarf used to staunch the bleeding,
and a pair of brown shoes about to be separated.

Solitude this demands ample fuel
but there’s no help from the ground.
A municipal airport in a third-world country,
the geriatric and illiterate air traffic controller
is dozing off next to a broken
vending machine.

The altimeter is getting confused
between the gecko and its shadow.
Impossible to land safely,
but no more dangerous than this.
The only question left for me
to pee or not to pee
in the cockpit.

Printed from Cerise Press: http://www.cerisepress.com

Permalink URL: http://www.cerisepress.com/04/11/flying-a-single-engine-airplane-fuel-almost-empty-and-need-to-pee