chiều hạ ven đường / Summer on a Sidewalk

Vietnamese
Help: Viewing Vietnamese

chiều hạ ngồi uống rượu ven đường
ngắm đàn bà ngắm cây và rác
bạn nói câu gì tôi gật liên tục
chén rượu thành bóng râm.

ve kêu chừ đang xuân
bạn thốt, tôi giật mình, mùa hạ
dậy sớm trên cao nguyên đất đỏ
mùa hạ trẻ trung còn tôi già.

rồi đi đó đi đây
rồi xanh xương bạc tóc
ngẫm lại đời ta có lúc
giữa phố xá đông vui cần một tiếng người.


Pleiku, 1989

HELP

  • For help with viewing the Vietnamese on this site, please visit Penn State University’s resources, or search online for multilingual browser support.
English Translation

a summer sundown, drinking ruou on a sidewalk,
watching girls, watching trees and garbage.
my friend talks about something. I nod continuously.
the ruou* has become our shade.

“a cicada is singing, but the time remains spring…”
my friend suddenly talks, I’m surprised that
summer comes so early to this red highland.
the summer’s young, but me? I’m old.

drifting somewhere else,
bone will be green, hair will be white.
looking back, sometimes, on my life,
I need a human sound on a noisy and crowded street.


Pleiku, 1989

Ruou is a Vietnamese vodka made from rice.

The phrase “bone will be green, hair will be white” is an idiom. It means that life will be gone with its time.

Printed from Cerise Press: http://www.cerisepress.com

Permalink URL: http://www.cerisepress.com/02/04/summer-on-a-sidewalk